Betekenis van die Bloed

‘n Paar weke terug het ek gebid:”Here ek verstaan nie die diepere betekenis van “die bloed” in U Heilige konteks nie ….. (ek het gelees dat bloed dwarsdeur ander kulture, asook in die okkult bedrywighede in Afrika en elders, deur al die eeue heen, betekenis het en word gereeld gebruik in rituele. )

So het dit ook in die Christelike geloof ‘n rol gespeel dwarsdeur die ou testament en veral die bloed van Jesus aan die kruis is hoof tema in die verlossing…”

2/3 Dae later maak ek my bybel oop by Lev 17 en lees vers 11: “Want die siel van die vlees is in die bloed, en Ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel.” (AOV)….

“DIE SIEL VAN DIE VLEES IS IN DIE BLOED”
(Die Israeliete is verbied om enige bloed van diere of watter aard ook al in te neem. Nou wonder ek hoeveel mense eet hulle vleis “medium to rare” ? 😉 sonder om te bid )

Dis die rede hoekom veral in die Ortodokse kerk, die nagmaal so belangrike rol speel in transformasie …. “we are continually being transformed through the Holy Sacraments (symbolic the blood of Christ,) to become more Christ-like, to become more Holy and pure in Him. The renewal and growth of the new man in you. The renewal of mind (soul), spirit and body)”

Ek word herinner aan wat Jesus gese het in Johannes 6:53-56 “En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie … Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom..”

Hy het ook die nagmaal ingestel in Mat 26:26-28 “En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels en sê: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.” … en versoening met die Vader om die ewige lewe te beerwe.

NOOIT WEER, KIND VAN GOD, SAL JOU SONDE TEEN JOU GEHOU WORD, WANNEER JOU GEES DEUR HOM GEBORE IS EN HY JOU DENKE VERNUWE HET NIE.

T.K.C.

Advertisements