Deur Genade Alleen

Nooit weer sal God oor jou toornig wees nie. Die huidige “era” (aeon /ˈiːɒn/, ook gespel as eon) van genade en geloof, wat ons voorberei vir die volgende “era”, het begin met die kruisiging en opstanding van Jesus, Seun van God en dit sal eindig die dag met Sy wederkoms, waarna die kinders van God in die volgende (nuwe) era, sonder enige sonde (effek van die werke Satan, die teenstaander en leuenaar) in nuwe verheerlikte “liggame” sal leef.

Maar Jesus het ons alreeds mag gegee om in Hom en deur Hom as volkome oorwinnaars oor alles te leef in die huidige “era” a.g.v. die Goddelike offer aan die kruis… m.a.w. as kind van die Here, het Hy jou alreeds mag gegee oor die werke van Satan en die duisternis in/deur Sy naam … (in die naam van Jesus)… jy kan dit nie deur jou eie vermoë doen nie, geen “mind power” of “tegnieke” buite hierdie beginsel, kan jou hierdie oorwinning gee oor die bose nie….

Ons heiligmaking vir die volgende “era” begin al die dag wanneer jy Jesus Christus en die kruis aanneem, daarin glo en jou liggaam as ‘n lewendige offer (neem jou eie kruis op) en tempel vir Christus bied sodat Hy daarin kom woon. ( As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Joh 14:23)

Jesaja 54:9:10;13-17 (AOV)
“Soos in die dae van Noag is dit vir My: soos Ek gesweer het dat die waters van Noag nie meer oor die aarde sou gaan nie, so het Ek gesweer dat Ek nie op jou toornig sal wees of jou sal dreig nie. Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die HERE, jou Ontfermer.

En al jou kinders sal deur die HERE geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees. Deur geregtigheid sal jy bevestig word; ver wees van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie; en ver van verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie. As hulle ook die aanval begin—dit is nie uit My nie; wie jou aanval, sal oor jou val.
Kyk, Ék het die smid geskape wat die koolvuur aanblaas en ‘n wapen voortbring volgens sy ambag; ook het Ék die verderwer geskape om te verniel. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die HERE en hulle geregtigheid wat uit My is, spreek die HERE.”

(Verwante skakel BORN FROM GOD  )

 

Advertisements