Jesus het vir jou gebid

Niemand het my vertel dat Jesus vir my (en jou) gebid het 2000+ jaar gelede nie!!! . (miskien kon ek dit nie onthou nie). Iewers in die middel van ‘n nag, tydens my benoude tydperk verlede jaar, lees ek toe Johannes 17. Dit gaan oor Sy gebede vir homself, dissipels en die toekomstige gelowiges, voordat hy verraai is. Ek’t die stuk seker 10x gelees…..

Hy het gebid “vir die wat deur hulle [dissipels*] woord in My sal glo” en die beste: ” dat hulle ook in Ons een mag wees”

Maar Ek bid nie vir hulle* alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo — dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is.  ~ Joh 17:20-21 AOV 1953

*dissipels

Ek’t regop gesit… ek was wakker soos mens nie kan wees 2/3 uur in die oggend nie (dink dit was daar rond) ….. Ek MAG een wees met Jesus en die Vader …. soos Hy en die Vader een is, so mag ek ook een wees met Hulle.

Dis ‘n konsep/iets wat ek verstaan… en my siel het gesmag daarna!! want vir ‘n tydperk tussen ongeveer 2010 en 2015 …. het iets gebeur en dit het vir my gevoel of ek geestelik afgesny was. (In hindsight, ek was).

“En Ek heilig Myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees.Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo — dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het” (Joh 17:19-21)

Jesus het gebid sodat ek en jy Sy boodskap, wat deur die dissipels via die skrif oorgedra word,  sal verstaan. Dat ons sal glo in Hom sodat ons een met Hom kan wees.

Hoe is dit moontlik dat ons regtig “een” met Hom kan wees?  Wanneer ons “een” is, is daar geen skeiding tussen ons en Jesus Christus op die geestelike vlak nie. Dit is hoekom dit so brood nodig is om die liggaam-siel-en-gees-konsep te verstaan waarna Paulus verwys. (1 Thess 5:23)

Deesdae leer ons “body-soul-and-mind”.  Dis heeltemal iets anders. Die gees wat wedergebore word uit God se Gees word totaal en al geignoreer. Moenie jou gees met jou siel verwar nie. Dit is twee aparte “dinge”. Dit is juis ons wedergebore gees (weer gebore uit God) wat ons rekonsilieer met God. Jou gees word verseël, beter as a “jiffy bag”,  teen enige bose invloede. Dit is heilig en skoongewas, net soos Jesus sin. Dit is soos ons anker, ons “naelstring” in God. Sonder daardie herstel, sal die bose mag oor mense kry in hierdie wêreld, hulle uit oorlê, vernietig en afgebreek op alle vlakke van bestaan.

Diegene sal ook nie in die “nuwe”aandeel hê nie…. die nuwe hemel, die nuwe aarde, die nuwe Jerusalem….. en die ewige lewe gaan nie vir sulkes beskore wees nie.  Daar sal geen bose ding in die nuwe skepping bestaan nie! Niks… zilch … nada!  Hoekom, want God is ‘n Heilige God…. voordat Adam en Eva uit die tuin van Eden gegooi is, was dit hoe dit was.

Ek glo ons gaan weer lewe soos wat Adam en Eva geleef het voor die sondeval! (miskien beter) en omdat daar nie enige boosheid sal wees nie, sal ons as kinders van God saam met Hom kan leef… vir ewig. Dis “immortality”! Dink daaroor …… Jy bestaan in jou nuwe liggaam vir EWIG!

Tydens my “donker tydperk” (waarna ek hierbo verwys), het my hart letterlik soos ‘n klip gevoel in my bors. Maak nie saak wat ek gedurende daardie tydperk gedoen het nie …. geestelik het niks gebeur nie … nie eers oomblikke in die natuur kon vir my ‘n “deurbraak” bring nie. Dit het soos ‘n woestyn gevoel…. ‘n geestelike woestyn…. interessant dat ek tydens die tydperk so ‘n groot hunkering na die Karoo gehad het.

Ek’t afgekom op ‘n artikel van St Silouan en besef … “this is the dark night of the soul” Baie Ortodokse monikke het deur sulke periodes gegaan…. daar was hoop! te midde ‘n geween en ‘n gekners van tande 😉

Die verduideliking:
“The time period marked by God’s absence from one’s life is excruciatingly painful, a long moment of rough spiritual struggle. This phase signals the beginning of an onslaught of dark thoughts and temptations. Prayers and supplications are now going unheard. Heaven appears to be closed and God likewise seems to be deaf to human entreaties. Every aspect of life becomes a hardship. The body is now more easily afflicted by disease, while everything surrounding the suffering person (from nature itself to animals and other humans) appears hostile. In such instances, the sorrow felt by the soul in its total ignorance of Christ’s eventual return, is literally unbearable.”
* ter verduideliking

Miskien kom hierdie tydperke oor ons pad omdat ons nie ten volle in Christus geleef het nie en dan word ons oorweldig en verblind deur satan. Dit het my gehelp om te verstaan “ek kan dit nie alleen doen nie!” Ek’t tot in my diepste wese my afhanklikheid van God besef. Ek kan nie eers asemhaal sonder Hom nie! Ek wou nie! Alles in my het op die ou einde net oorgegee na God en Jesus. Dis om te besef waar “jou plek” in die hierargie is. Niks kan bestaan sonder God nie!  Wie is ek om te dink ek kan “self”? Dit is hoogmoed in die ergste graad en hoogmoed het ook vir Lucifer uit die hemel laat gooi.  Dis die gevaar van die “new age” en “mind improvement/control” bewegings. Alles word uit die “self” gedoen en die “self” word verheerlik i.p.v. die drie-enige God.

Prediker sê “hoogmoed kom tot ‘n val”….

Hierdie reeks oor liggaam, siel en gees het alles beaam wat ek deur die skrif en die Heilige Gees se “leringe” verstaan het.   Jesus het gesê ons sal ‘n trooster kry wat ons sal leer. (Joh 16:13)

Advertisements